Privacy Policy

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy förklarar hur vi behandlar personuppgifter. Med personuppgifter menar vi den data vi samlar in av våra användare och hur dessa brukar vår tjänst. Vi på Addita värnar om din integritet och din säkerhet.

Tillhandahållande av tjänster

För att kunna tillhandahålla sina tjänster måste Addita identifiera användaren som lägger, och accepterar bokningar. Grundläggande personuppgifter samt betalmedel lagras.

Rättslig grund: Förgörande av avtal

Lagstadgade skyldigheter

Addita behandlar personuppgifter i syfte att möte krav som lagen ställer tex redovisa löneinformation mm.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Anpassade uppdrag

För att säkerställa att rätt typ av uppdrag erbjuds till varje arbetssökande, finns möjlighet att välja att lämna preferenser om typ av uppdrag som önskas, samt möjlighet att dela sin platsinformation för att Addita ska kunna erbjuda arbete i arbetssökandes närhet

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke

Support

Vi lagrar information som mailadress och bokarens namn för att ge en enklare upplevelse nästa gång samma bokare ska lägga bokning – samt för att enklare kunna ge support och hantera ärenden. Vidare används informationen som kontaktuppgifter för att hantera fakturor, rekommendera nya sätt att använda vår tjänst samt för att förbättra vår tjänst

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke

Användarupplevelse och användning av arbetssökandetjänst och webbtjänster

Vi lagrar information om användning av tjänst för att upptäcka tekniska förbristningar som oförutsett avslutande av app, webbplats eller dylikt och för att säkerställa att fullgod information finns för att säkerställa hög kvalité av tjänst.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke

Säkerhet och upptäckande av intrång

Vi lagrar information om användande av våra tjänster för att förhindra diverse typer av intrång som DDOS, missbruk, intrångsförsök mm

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse och fullgörande av avtal

Samtal med myndigheter, kunder, intresseorganisationer, fackförbund

Information som individen själv anger i samband med kontakt med oss genom bland annat e-post, fax, inspelade samtal, eller sms. Används i dokumentation- och utbildningssyfte

Rättslig grund: Intresseavvägning, rättslig förpliktelse och fullgörande av avtal

Marknadsföring

Information samlas för att marknadsföra relevanta tjänster samlas information om tjänsterna som används samt hur dessa tjänster används

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke

Uppgifter som samlas

Exakt vilken information som samlas beror på vilken typ av användare som använder tjänsten

Kontaktuppgifter

När en kund eller arbetssökande registrerar sig i vår tjänst samlas grundläggande kontaktuppgifter, betalinformation, personnummer och liknande användarinformation

Information om dina tjänster

Vi lagrar bland annat information om vilka bokningar som hanterats, hur du lagt din bokning, hur bokningen är accepterad, samtaldata som är relevanta för utbildning och analys, vilken feedback som lämnats, hur uppdraget accepterats, samt aggregerar feedback och betyg kring din användning av tjänster

Kundtjänst

När vår kundtjänst kontaktas samlar vi information i syfte att kunna hjälpa dig i ditt ärende

Hur personuppgifter samlas in

Insamling av personuppgifter sker genom flera kanaler:

 1. Information användaren själv anger när denne registrerar sig hos oss
 2. Information som användaren anger i samband med kontakt med vår kundtjänst genom e-post, fax, inspelade samtal och chatt-konversationer
 3. När användaren använder våra tjänster och exempelvis besöker vår webbplats för att lägga, eller acceptera bokningar
 4. Information som samlas genom så-kallade kakor/cookies som samlar information från din webbläsare
 5. Information som vi hämtar genom tredjeparter exempelvis genom belastningsregistret

Hur informationen skyddas

Addita innehar tekniska verktyg och organisatoriska processer för att skydda persondata. Bland annat säkras all kommunikation med våra tjänster med SSL-certifikat, och känsliga uppgifter krypteras med envägs algoritmer. Åtgärderna säkerställer att informationen förblir korrekt och oförändrad (integritet), skyddad för utombehörig tillgång (sekretess) samt att informationen är tillgänglig till relevanta individer genom behörighetskontroller.

All personal, konsulter, uppdragstagare samt underleverantörer förbinds med sekretessavtal och Addita säkerställer att relevant part får behörighet enbart till information som krävs för att utföra relevanta uppgifter.

Vidare har Addita utarbetade rutiner för hantering av:

 • Systemutveckling från säkerhet och behörigsperspektiv
 • Dataintegritet
 • Informationssäkerhetsincidenter
 • Uppläring av ny personal
 • Säkerställd rutin kring tillgång till fysisk utrustning och serverhallar
 • Kontinuerlig riskanalys och hantering av risker
 • Säker inloggning och konfigurering av enheter

Överföring till tredje land

Addita överför som regel inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. När det sker görs det i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

När grund för fortsatt insamling av personuppgifter saknas

När grund för fortsatt insamling av personuppgifter saknas tar Addita bort uppgifter som det inte längre finns ändamål att lagra. Uppdragstagare som ej utfört uppdrag raderas samtliga personuppgifter med jämna mellanrum, samt vid anmodan av uppdragstagaren. Bland information som ej tas bort ingår data som krävs enligt andra tillämpbara lagar så som exempelvis bokföringslagen

 

Myndigheter

Vi kan enligt lag och myndighetsbeslut bli efterfrågade att lämna ut kontakt- löne och fakturauppgifter till myndigheter tex Skatteverket, Försäkringskassan mm

Vid övriga frågor vänligen kontakta ansvarig för dataskyddsfrågor på Addita genom att maila till: info (snabel-a)addita.se