Om Addita

“Addita är ett scale-up bolag inom bemanningsbranschen med målet att revolutionera vardagen för alla som arbetar med schemaläggning och personal”

Vad gör oss unika?

Med kombinationen hjärta och tech erbjuder en helt ny lösning inom bemanningsbranschen. Tack vare vår unika plattform kan vi både hjälpa våra kunder att ta tillvara på sina interna resurser på ett helt nytt sätt och i det fall de interna resurserna inte räcker till integrerar systemet sömlöst med extern bemanning.

Fun fact

Bakom Addita står grundarna till företaget DigitalTolk som revolutionerat tolkbranschen och utsågs till årets framtidsgasell och Sveriges snabbast växande företag 2021.

Vi föddes under flyktingkrisen 2015 då vi såg att det saknades system för att göra det enkelt att få tag på tolkar. Samma gap ser vi att det finns när det kommer till att bemanna på ett träffsäkert och resurseffektivt sätt och vi använder nu samma tekniska plattform för att matcha jobb med talang.

System för hantering av vikarier

Som kund till addita får ni tillgång till vårt system som möjliggör en smidigare tillsättning med minimal administration. Ni kan boka intern och extern personal i samma flöde och nå flera leverantörer med ett enda knapptryck.

Personal för tillfälliga bemanningsbehov

En person i 4 timmar eller 4 personer under 400 timmar. Inget uppdrag är för stort eller litet för oss. Med hjälp av våra unika matchningsmotor kan vi säkerställa en snabb och träffsäker leverans med 100% nöjd kund garanti.

Outsourcinglösningar och helhetskoncept

Vi älskar att tänka nytt och skapa unika upplevelser och lösningar tillsammans med våra kunder. Att outsourca delar av verksamheten är ett bra sätt att skapa effektivitet, minska management och se till att ni kan fokusera på rätt sak.

Våra värdeord - CLIF(F)

We are customer centric

Lead with heart

Make impact

Be fearless

Be frugal

Våra värdeord definierar vår företagskultur och vilka vi är. Utifrån värdeorden skapar vi en gemensam grund som symboliserar vad vi står för och vad som är viktigt för oss. Värdeorden har vi jobbat fram tillsammans och vi arbetar kontinuerligt  med dem i verksamheten för att säkerställa att vi är på rätt kurs och att bolaget utvecklas i enlighet med våra mål och visioner.