addita bemanning

Här börjar din väg till en effektivare bemanning

Med kombinationen tech och ❤️ erbjuder vi en helt ny lösning inom bemanningsbranchen.

JAG BEHÖVER PERSONALJAG VILL JOBBA

System för hantering av vikarier

Som kund till addita får ni tillgång till vårt system som möjliggör en smidigare tillsättning med minimal administration. Ni kan boka intern och extern personal i samma flöde och nå flera leverantörer med ett enda knapptryck.

Personal för tillfälliga bemanningsbehov

En person i 4 timmar eller 4 personer under 400 timmar. Inget uppdrag är för stort eller litet för oss. Med hjälp av våra unika matchningsmotor kan vi säkerställa en snabb och träffsäker leverans med 100% nöjd kund garanti.

Outsourcinglösningar och helhetskoncept

Vi älskar att tänka nytt och skapa unika upplevelser och lösningar tillsammans med våra kunder. Att outsourca delar av verksamheten är ett bra sätt att skapa effektivitet, minska management och se till att ni kan fokusera på rätt sak.

Addita är skapat 100% för dig som kund och för att kunna ge dig allt du behöver för att optimera och effektivisera arbetet med personal. Vi tillhandahåller kvalitetssäkrad och noga utvald personal inom servicebranschen och all personal som hyrs ut via Addita har genomgått en omfattande rekryteringsprocess.

Tack vare vår unika matchningsmotor kan vi säkerställa att ni får den personal som är absolut bäst lämpad för det aktuella uppdraget. Alltid med en smidig tillsättning , hög träffsäkerhet och minimalt med admin. 

Bakom Addita står grundarna till företaget DigitalTolk som revolutionerat tolkbranschen och utsågs till årets framtidsgasell och Sveriges snabbast växande företag 2021.

Vi föddes under flyktingkrisen 2015 då vi såg att det saknades system för att göra det enkelt att få tag på tolkar. Samma gap ser vi att det finns när det kommer till att bemanna på ett träffsäkert och resurseffektivt sätt och vi använder nu samma tekniska plattform för att matcha jobb med talang.

SERVICE

läs mer

LAGER

läs mer

KONTOR

lär mer

UTBILDNING

läs mer

Till dig som söker nytt jobb

Vi matchar dina kunskaper och erfarenheter med jobb inom olika branscher. Blixtsnabbt.

Till dig som letar personal

Vi matchar dina önskemål med talanger som hjälper er att skapa värde för er verksamhet

Vad gör oss unika?

Med kombinationen hjärta och tech erbjuder en helt ny lösning inom bemanningsbranschen. Tack vare vår unika plattform kan vi både hjälpa våra kunder att ta tillvara på sina interna resurser på ett helt nytt sätt och i det fall de interna resurserna inte räcker till integrerar systemet sömlöst med extern bemanning.