Tjänster

VÅRA TJÄNSTER

Addita är skapat för dig som kund och för att kunna ge dig allt du behöver för att effektivisera din bemanning. Vi tillhandahåller kvalitetssäkrad och noga utvald personal inom versamhetsområdena kontor, lager och service.

Tack vare ett stort nätverk och proaktivt arbete har vi korta ledtider och kan snabbt presentera passande kandidater för just era bemanningsbehov. Vår unika matchningsmotor säkerställer att ni får den personal som är absolut bäst lämpad för det aktuella uppdraget, snabbt, effektivt och med hög träffsäkerhet. 

BEMANNING

Flexibel bemanning är avgörande för företag med ett varierande resursbehov, exempelvis för säsongsbaserade verksamheter eller som följd av en osäker efterfrågan. Arbetstoppar, tillfälliga projekt, semestrar, föräldraledighet och sjukfrånvaro är alla tillfällen när det behövs kompetens och kvalitetssäkrad personal, ofta med kort varsel. Vår bemanningstjänst finns endast ett knapptryck bort och säkerställer att ni alltid får rätt person för det aktuella uppdraget

HELHETSLÖSNING

Att outsourca hela eller delar av verksamheten till oss innebär att vi tar hand om allting som rör driften av den aktuella funktionen. Vi ansvarar för funktionen alltid är bemannad enligt överenskommelse. Vi hanterar sjukanmälningar och ordnar vikarier, hanterar alla medarbetarfrågor samt utbildar personalen och ansvarar för kompetensutveckling. Vid uppstart gör vi en ordentlig analys av verksamheten för att identifiera vilka delar som fungerar bra och vilka delar som kan utvecklas och självklart skräddarsyr vi alla lösningar utifrån era behov och önskemål.

REKRYTERING

Vi genomför löpande rekryteringsuppdrag åt våra kunder där vi ansvarar för hela processen med eventuell annonsering, urval, intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroller. Vi har även möjlighet att löneförhandla med kandidaterna samt gör alltid en ordentlig uppföljning med kund såväl som konsult efter att den utvalda personen har påbörjat sin anställning.

HYRKÖP

Ibland kan det vara bra att hyra in personal under en tid för att se hur de fungerar i rollen och organisationen. Andra gånger kan det som först var tänkt som ett vikariat eller ett tillfälligt interimsuppdrag övergå i en fast anställning. Att hyra in personal med möjlighet att överta anställningen är ett bra sätt för både företag och konsulter att utvärdera huruvida de trivs med varandra innan de tar beslut om en fast anställning.

SYSTEM FÖR HANTERING AV VIKARIER

Som kund till addita får ni tillgång till vårt system som möjliggör en smidigare tillsättning med minimal administration. Ni kan boka intern och extern personal i samma flöde och nå flera leverantörer med ett enda knapptryck.

Nyfiken på att veta mer om våra tjänster?

Klicka nedan för att kontakta oss idag